Aktualności

Ptasie wyspy logo

Czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków

Aparat fotograficzny – wybór oferty

photo detail

Opublikowano: 5.8.2015

naglowek nowy ALAUDA

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na:

zakup i dostawę do Zamawiającego aparatu fotograficznego do monitoringu stanu populacji gatunków ptaków objętych projektem wraz z akcesoriami

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn„Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – Nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: skowalkowski@alauda.org.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r. (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy – do godz. 12:00).

belka_EOG web

ZO_2015_08_1_SK_informacja o wyborze oferty

ZO_2015_08_1_SK_ogłoszenie

ZO_2015_08_1_SK_formularz

Wzór umowy – aparat

 

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Translate »