Kontakt

Ptasie wyspy logo

Czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków

Kontakt

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

Adres Rejestrowy
ul. Hallera 35, lok. 2
87-100 Toruń

Adres do korespondencji
ul. Bydgoska 1,
87-100 Toruń

tp@alauda.org.pl

NIP: 879 265 08 92
KRS: 0000380495
Regon: 340884151

konto: Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1294 7512

Zachęcamy do przekazania na nas 1% podatku. Pozwoli nam to skuteczniej chronić polską przyrodę oraz poszerzyć działalność na polu edukacji ekologicznej.

Nasz numer KRS to 0000380495

Dziękujemy!

O nas

Nasze Towarzystwo jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), stworzonym przez miłośników przyrody, działających na rzecz jej ochrony. Naszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Wspieramy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, aktywizujemy postawy proekologiczne społeczeństwa.

Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza aktywność skupiona jest głównie na obszarze miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Początki naszych wspólnych działań przyrodniczych, to coroczna, prowadzona już od 2003 r. inwentaryzacja awifauny wzdłuż lewego brzegu Wisły, na odcinku od Bydgoszczy do Włocławka. Akcja zwana „liczeniem bielika” prowadzona jest do tej pory przez studentów i sympatyków byłej Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK. Przeprowadzana jest ona zawsze w trudnych zimowych warunkach, co jednoczy naszą grupę. Ponadto doświadczenia nabywamy działając również w Sekcji Chiropterologicznej, Entomologicznej i Ichtiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK, w Komitecie Ochrony Orłów, Polskim Klubie Ekologicznym, OTOP i w wielu innych organizacjach i instytucjach zajmujących się tą tematyką.

Aby wspólne działania w zakresie czynnej ochrony przyrody przyniosły zamierzone efekty – 11 marca 2011 roku zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sadowym w Toruniu, KRS nr 0000380495. Razem, już jako Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, możemy skuteczniej działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wpływać na ograniczenie decyzji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wśród nas są osoby od wielu lat czynnie zaangażowane w ochronę przyrody, a wśród nich ornitolodzy, entomolodzy, ichtiolodzy czy botanicy. Skupiamy ludzi nauki i zajmujących się przyrodą zawodowo, a także hobbystów-pasjonatów.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Przepisz aby wysłać:
captcha

Jak do nas trafić

Translate »