Żwirownia Skoki

Ptasie wyspy logo

Czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków

Żwirownia Skoki

Obszar Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 w okresie lęgowym zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej, mewy siwej, śmieszki i rybitwy rzecznej. Najważniejsze zagrożenia dla ptaków w obszarze to: sukcesja roślinności zielnej (głównie trzciny) oraz drzewiastej i krzewiastej, penetrowanie siedlisk ptaków, ich płoszenie, niszczenie gniazd, uprawianie sportów wodnych na zbiornikach, wędkowanie. W ramach projektu planuje się utrzymanie otwartego charakteru wysp na zbiornikach poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz koszenia i usuwania kłączy roślinności zielnej, wzmocnienie brzegów i usypanie piaszczystej korony wyspy oraz odtworzenie otwartego charakteru 1 wyspy na zbiorniku poprzez usunięcie roślinności. Ponadto od lądu zostanie oddzielona kolejna wyspa oraz zostaną ustawione tablice informacyjne – „Uwaga lęgi ptaków na wyspach. Nie wchodzić !” Kolejnym elementem działań zaplanowanych w Żwirowni Skoki jest monitoring stanu populacji ptaków w obszarze Natura 2000, monitoring skuteczności działań ochronnych oraz zagrożeń.

Translate »