Aktualności

Ptasie wyspy logo

Czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków

Wyspy na Żwirowni czekają na lokatorów!

photo detail

Opublikowano: 22.3.2016

Z końcem lutego 2016 r. zakończono prace związane z odtwarzaniem właściwego stanu ochrony siedlisk w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki. Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Chardriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”.

Głównym celem zrealizowanych działań była poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 tj. śmieszki Chroicocephalus ridibundus, mewy siwej Larus canus, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus i rybitwy rzecznej Sterna hirundo. Utrzymanie optymalnych warunków lęgowych dla ptaków siewkowych wykorzystujących wyspy obszaru jako miejsca kolonijnego gniazdowania wymaga utrzymania otwartego, niezarośniętego roślinnością charakteru wysp.

Działania zrealizowane przez TP ALAUDA były niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Natura 2000. Wykonane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 0210/3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005.

W ramach działania w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki zwiększyliśmy powierzchnię i polepszyliśmy jakość siedlisk dostępnych dla ptaków poprzez utrzymanie otwartego charakteru na dwóch wyspach oraz odtworzenie otwartego charakteru na jednej z wysp. Dodatkowo, poprzez oddzielenie półwyspu od lądu, utworzyliśmy nową wyspę dla ptaków. Z wysp została usunięta roślinność zielna, krzewy i drzewa, które pojawiły się tam w wyniku sukcesji.

Aby zabezpieczyć wyspy, przed niszczeniem, w newralgicznych miejscach umocniliśmy ich brzegi. W trakcie realizacji maksymalnie jak to było możliwe wykorzystano materiały naturalne i rozwiązania biotechniczne. Część obsuwających się skarp brzegowych umocniono opaskami z ubitej faszyny. W miejscach, w których linia brzegowa stabilizowana jest systemem korzeniowym usuniętych drzew, wykonano umocnienie drewniane bazujące na utrwalonej już linii brzegowej.

Do wykonania przekopu i kształtowania koron wysp wykorzystano pogłębiarkę ssącą (refuler). Wykorzystano głównie technologię i maszyny funkcjonujące na żwirowni, co ograniczyło potrzeby wprowadzania innego ciężkiego sprzętu. Korony wysp zostały usypane z materiału naturalnego – piasku i żwiru. Struktura koron wysp została przygotowana w taki sposób, aby możliwie wiernie imitowały naturalne łachy rzeczne występujące w Dolinie Dolnej Wisły.

Dzięki przeprowadzonym działaniom utworzyliśmy nową wyspę o powierzchni 0,25 ha i odtworzyliśmy ponad 1,4 ha powierzchni siedlisk dla ptaków siewkowych. Wyspy będą dogodnym miejscem gniazdowania dla mew i rybitw. Ptaki powracające z zimowisk z pewnością docenią nasze starania i licznie wykorzystają siedliska, które im przygotowaliśmy.

Zakres prac zrealizowanych na poszczególnych wyspach był różny i dostosowany do potrzeb optymalnego ukształtowania warunków lęgowych ptaków. Uwzględniono uwarunkowania wynikające z ukształtowania terenu oraz dynamiki procesów erozji brzegów. Ustalając zakres prac  skupiono się przede wszystkim na wymaganiach siedliskowych ptaków oraz aktualnym stopniu wykorzystania poszczególnych wysp przez ptaki.

Niżej zamieszczone rysunki techniczne prezentują zakres prac:

1 2 3 4

 
Tagi:

Dodaj komentarz

Translate »